آموزش رویت

ساختمانچی

انجمن علمی بخش شهرسازی دانشگاه شیراز رویدادی تحت عنوان رویداد مسابقه ملی “جُســتارنویسی شهری” با مساعدت کافه گالری سی‌راه و اداره بازآفرینی محلات شهرداری شیراز برگزار می کند. شرکت در این رویداد برای تمام افراد آزاد و رایگان است. علاقمندان تا تاریخ 25 بهمن 97 فرصت دارند آثار خود را به مسابقه ارسال نمایند. لازم به ذکر است که تعداد واژه ها برای هر جُستار 500 الی 2000 کلمه می باشد. شرکت کنندگان تنها می توانند دو اثر از آثار خود را در رویداد مسابقه ارائه دهند و جستارها باید پیرامون بافت تاریخی شهر شیراز نوشته شوند. آثار ارسالی و پذیرش شده در مسابقه در یک مجموعه به چاپ خواهند رسید.عکس مسابقه ملی "جُستارنویسی شهری" در شیراز

خلاقیت، روانی متن، انسجام و زیبایی ادبی از جمله مواردی هستند که مورد داوری قرار می گیرند. آثار ارسالی در قالب جستار باید دارای عنوان و مشخصات نویسنده باشند. آثار فاقد این مشخصات در مسابقه شرکت داده نمی شوند. جوایز مسابقه “جُســتارنویسی شهری” به شرح زیر می باشند:

جایزه سه نفر اول: یک شب اقامت رایگان در هتل سنتی به همراه یک نفر

جایزه سه نفر دوم: استفاده ازغذاهای سنتی شهرشیراز درکافه‌ گالری سی‌راه

شرکت کنندگان آثار خود را باید در قالب word و pdf با فونت 14 BNazanin به یکی از آدرس های زیر ارسال نمایند:

jostareshahri@gmail.com
kiani.abbas72@gmail.com
09225114902

دبیراجرایی: عباس کیانی؛ دانشجوی ارشد طراحی شهری، دانشگاه شیراز