آموزش رویت

ساختمانچی

 

مسابقه ای تحت عنوان “سیما و منظر شهری” با مساعدت شرکت آگه رسانه و شرکت نمایشگاه بین‌المللی استان فارس توسط دانشگاه فنی و حرفه ای فارس برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این مسابقه بررسی تاثیرات سیما و منظر شهری بر گردشگری و چالش های مربوط به آن می باشد. مسابقه “سیما و منظر شهری” در سه حوزه آزاد، دانشگاهی و دانشجویی برگزار می گردد و افراد علاقمند به شرکت در آن تا 26 بهمن می توانند آثار خود را ارسال کنند.عکس مسابقه عکاسی “سیما و منظر شهری” در فارس

نحوه اعطا جوایز مسابقه به شرح زیر می باشد:

۷ عکس برتر در بخش آزاد و دانشجویی: مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۷ عکس برتر در بخش دانشگاهی: مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

تاریخ داوری آثار ارسالی: ۲۸ بهمن ماه

نمایشگاه آثار منتخب: ۹ و ۱۰ اسفندماه، نمایشگاه بین‌المللی استان فارس

اختتامیه و اهداء جوایز: ۱۰ اسفندماه

برای ثبت نام و آگاهی بیشتر از روند برگزاری مسابقه می توانید به آدرس www.fars-universities.ir مراجعه نمائید.