آموزش رویت

ساختمانچی

بانک ملی ایران به منظور نوین سازی ساختمان شعب های مختلف خود مسابقه ای برای دستیابی به یک هویت معماری برگزار خواهد کرد. هدف از این مسابقه با عنوان ” طراحی الگوی نما و معماری داخلی ساختمان های بانک ملی ایران” به نمایش گذاشتن هویتی متمایز برای بانک ملی است. در واقع در این مسابقه الگویی متفاوت برای طراحی داخلی و نمای ساختمان که بتوان از آن در گونه های متفاوت ساختمانی شعب بانک ملی استفاده نمود مد نظر می باشد. 

عکس مسابقه طراحی لگوی معماری ساختمان های بانک ملی ایران

از جمله اهداف مسابقه ” طراحی الگوی نما و معماری داخلی ساختمان های بانک ملی ایران” می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • ایجاد الگویی هماهنگ برای معماری داخلی و طراحی نمای ساختمان های بانک ملی
  • نوین بودن طرح دکوراسیون داخلی و نمای خارجی ساختمان
  • قابلیت استفاده از الگوی طراحی در مناطق و بافت های مختلف شهری
  • تاکید بر تاریخ معماری بانک ملی از گذشته تاکنون و توجه به اصالت آن با نگاه به آینده
  • خلاقیت و نوآوری و تاکید بر زیبایی اثرگذار

آدرس دبیرخانه جت تحویل مدارک

تهران، میدان هفت تیر، ابتدای خیابان مفتح جنوبی، نبش کوچه شیمی، اداره کل مهندسی وامالک بانک ملی ایران، طبقه چهارم

زمان بندی مسابقه

زمان تحویل طرح های مسابقه: ۲۳ الی۲۴ بهمن ماه
زمان داوری طرح های مسابقه: ۲۷ بهمن ماه
اعالم نتایج: ۱۰ روز پس از داوری
اعلام نتایج: در سایت بانک ملی و مهندسین مشاور سبزاندیش پایش