آموزش رویت

ساختمانچی

بنا بر اظهارات رئیس انجمن صنفی معماران استان اصفهان، نمایشگاه پوشش های ساختمانی با برند کاورکس یک نمایشگاه فوق تخصصی و کاملاً حرفه ای است و موضوع آن یکی از مباحث مورد نیاز در صنعت ساختمان می باشد. وی بر اهمیت بالای این نمایشگاه ساختمانی تاکید کرد و گفت: پوشش های ساختمانی نه تنها به عنوان نما مورد استفاده قرار می گیرند بلکه در فضاهای داخلی نیز کاربرد دارند. خانم افغان با اشاره به اینکه انتخاب هر پوشش کاملاً سلیقه ای و اختیاری است و در این خصوص نمایشگاه تنها می تواند تنوع بالایی از مصالح را ارائه دهد افزود: مهم ترین مسئله ای که در این جا مطرح می شود موضوع ایمنی مصالح داخلی است، مثلاً در این نمایشگاه مصالحی که اشتعال آن ها بالاست نباید ارائه شوند.

آتوسا افغان با بیان اینکه این نمایشگاه نگاهی تخصصی به پوشش های ساختمانی نموده است خاطر نشان کرد: چنین نمایشگاهی باید نگاهی متفاوت و خاص به نماهای ساختمانی داشته باشد تا بتواند خود را در حوزه برندسازی و فرهنگ سازی ارزیابی نماید، بنابراین برگزاری این نمایشگاه منبعی مفید برای انتخاب ارائه می دهد و صرفاً جنبه نمایشی ندارد. بنا بر اظهارات وی، حضور در نمایشگاه اصفهان به محصولات ساختمانی ارائه شده اعتبار خواهد بخشید.

وی گفت: نمایشگاه اصفهان نه تنها نگاهی کاملاً تخصصی دارد بلکه از دیدگاه اجتماعی نیز به قضیه نگاه می کند، در واقع فرصتی مناسب برای افراد فراهم می کند تا نگاهی متفاوت به محصولات و خدمات داشته باشند و انتخاب خود را مبنی بر اجتماع و فرهنگ قرار دهند. رئیس انجمن صنفی معماران استان اصفهان نقش این نمایشگاه را در ارائه محصولات با کیفیت به منظور کمک به صنایع ملی و رونق تولیدات داخلی مهم برشمرد.