آموزش رویت

ساختمانچی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از هفت صبح، کاهش معاملات مسکن به طور مستقیم بر میزان درآمد مشاوران املاک نیز تاثیر گذاشته است. این در حالی است که قراردادهای تمدید اجاره و مشارکت در ساخت نیز فاقد کمیسیون می باشد. از این رو مشاوران املاک در ارائه پیشنهادی به اتاق اصناف درخواست افزایش حق کمیسیون و هم چنین دریافت کمیسیون برای تمدید قردادنامه های اجاره و مشارکت در ساخت را داشته اند. این در حالی است که بر اساس محاسبات، مجموع حق کمیسیون دریافتی توسط مشاوران املاک ماهانه به 52 میلیارد تومان می رسد.

مشاوران املاک برای دریافت حق کمیسیون از فرمول ویژه ای استفاده می کنند. در تنظیم قرارداد اجاره در ابتدا اجاره نهایی که برابر با اجاره ماهانه به اضافه سه درصد پول پیش می باشد را محاسبه می کنند و حق کمیسیون خود را برابر با یک چهارم مبلغ اجاره نهایی معین کرده و از دو طرف معامله دریافت می کنند. در تنظیم قراردادهای خرید و فروش، نیم درصد قیمت خانه را از هر دو طرف دریافت می کنند. این روش محاسبه برای خانه های زیر 500 میلیون بوده و هرچه قیمت خانه بالاتر رود نیم درصد مازاد به درآمد مشاوران املاک اضافه می شود. در نهایت نیز مشاوران املاک، 9 درصد مالیات ارزش افزوده به مبلغ حق کمیسیون اضافه می کنند.