آموزش رویت

ساختمانچی

عکس طرح های دولت در بخش مسکنبه منظور تامین مسکن برای مردم کشور, دولت در نظر دارد در چهارساله دوم طرح های خود را در حیطه احیای بافت های فرسوده, مسکن روستایی, تامین مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه و تامین مالی مسکن عملی کند.

در چهار سال اخیر دولت با توقف تولید مسکن دولتی تمرکز خود را معطوف تشکیل صندوق پس انداز مسکن یکم, افزایش توان خرید و تقویت نظام تامین مالی مسکن نمود. هم اکنون سود وام بانک مسکن از 14 درصد به ۹.۵ درصد رسیده است و امکان کاهش بیشتر نیز وجود دارد.

یکی دیگر از سیاست های دولت در راستای احیای بافت های قدیمی و ناکارآمد بوده است. دولت با فراهم نمودن تسهیلات, کاهش سود آنها, بالا بردن مدت زمان بازپرداخت و افزایش سقف تسهیلات در جهت بازآفرینی شهری گام برداشت و شرایطی را فراهم نمود تا مردم بتوانند در بازسازی و مقاوم سازی مسکن خود مشارکت داشته باشند.

جایگزینی مسکن اجتماعی با مسکن مهر از سیاست های دیگر دولت در حوزه مسکن میباشد. در این طرح دولت علاوه بر تخصیص یارانه دولتی, 24 هزار میلیارد ریال وام بانکی و 17 میلیارد ریال کمک بلاعوض برای تامین 100 هزار واحد مسکونی برای افراد کم درامد اختصاص خواهد داد. روند کار به این صورت خواهد بود که در طول پنج سال باید سالیانه 100 هزار واحد برای اقشار ضعیف جامعه فراهم کند.