آموزش رویت

ساختمانچی

روابط عمومی اداره‌ کل راه و شهرسازی کرمان به نشست هایی که توسط کارگروه های سازه و ژئوتکنیک و زلزله و زیرساخت برگزار شد اشاره کرد و خبر از شناسایی 14 گسل در محدوده ی 25 کیلومتری شهر کرمان داد. طبق گفته ی وی مطالعات تکمیلی به منظور جهت یابی گسل ها بسیار ضروری است.

روابط عمومی اداره‌ کل راه و شهرسازی استان کرمان اعلام نمود مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی این استان یک کمیته ی فنی از بخش‌های سازه، ژئوتکنیک و زمین‌شناسی دانشگاه های این استان و ارگان‌ های اجرایی آن تشکیل داده است تا فرآیند بررسی و شناسایی گسل ها به سرعت و با دقت کافی بررسی شود.

طبق اظهارات محمدحسنی در فاز اول این پروسه, نتایج مطالعات انجام شده در خصوص شناسایی حریم یکی از گسل‌ها تکمیل شده و مطالعات تکمیلی کارگروه ها برای تعیین حریم مابقی گسل ها همچنان ادامه دارد. وی گفت استان کرمان یک استان زلزله خیز است که وجود زمین لرزه های متعدد در این استان نشان از وجود گسل های بسیاری در آن است و راهکارهای علمی باید برای تاثیرات سایر بحران های دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

وی به استقرار ۶۷ دستگاه شتاب‌ نگاری به منظور ثبت اطلاعات مربوط به زلزله اشاره نمود و گفت این اطلاعات باید در اختیار کارشناسان تحقیقات قرار گیرد. محمد حسنی همچنین خبر از راه اندازی سامانه‌ های هشدار سریع زمین‌ لرزه در شهرهای پر گسل و زلزله خیز استان کرمان داد.