آموزش رویت

ساختمانچی

عکس سیر صعودی خرید و فروش خانه های قدیمیطبق آمارهای بدست امده از معاملات مسکن در شهریور ماه امسال, خرید و فروش خانه های 16 تا 20 سال عمر, رشد 60 درصدی و معاملات خانه های قدیمی بالاتر از 20 سال, افزایش 41 درصدی در بازار مسکن داشته است. خرید و فروش خانه های 16 تا 20 سال عمر در سال گذشته حدود ۸.۲ درصد کل معاملات را به خود اختصاص داده بود, در حالی که امسال این رقم به 12 درصد رسیده است.

آمارها نشان میدهد بیشترین معاملات صورت گرفته در شهر تهران بر اساس متراژ مربوط به خرید و فروش واحدهای 60 تا 70 متری و بر اساس سن مربوط به خانه های زیر 5 سال عمر میباشد.

گزارشات نشان میدهند معاملات ساختمان های زیر 5 سال حدود ۴۷.۵ درصد کل معاملات را به خود اختصاص داده است و ساختمان هایی که عمر آنها بالاتر از 11 سال است ۳۶.۶ درصد معاملات را شامل میشوند. نکته ی شایان توجه در این امارها این است که بالاترین سهم خرید و فروش مسکن مربوط به واحدهای بالای 16 سال عمر میباشد که حدود 102 درصد گزارش شده است.