آموزش رویت

ساختمانچی

بنا بر اظهارات مدیر عامل سازمان حمل و نقل بار و کالای درون شهری شهرداری اصفهان، اولین بارنامه درون شهری به زودی افتتاح خواهد شد. وی گفت: سند حمل بار در شهر با هدف شناسنامه‌دار کردن بار صادر می گردد و مشخصاتی مانند مبداء، مقصد، نوع بار، مالک و وزن را نشان می دهد. در حال حاضر چنین سندی برای حمل بار در شهر وجود ندارد بنابراین به منظور جلوگیری از قاچاق کالا و حمل و نقل غیر قانونی بار این سند صادر خواهد شد.

طهماسبی گفت: سند حمل بار شهری ابتدا در کلان شهرها اجرا می گردد و تاثیر مهمی بر کنترل حمل و نقل بار درون شهری خواهد داشت.  مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و کالای درون شهری اصفهان افزود: اجرای ابن بارنامه از محل های حمل و نقل نخاله های ساختمانی شروع خواهد شد زیرا با این کار نخاله ها و مصالح ساختمانی و مقدار تناژ بار بررسی شده و در محل های مجاز تخلیه خواهند شد.

بنا بر اظهارات وی تجهیزات صدور بارنامه در پایان دی ماه امسال در شهر نصب می شوند و گشت های ناظر به سیستم های توزین سیار متصل خواهند شد تا در صورت نیاز بار را متوقف کرده و نوناژ بار را با میزان درج شده در بارنامه مطابقت دهند. در صورت عدم تطبیق بار با بارنامه افراد باید به تاسیسات شهرداری عوارض پرداخت کنند. اضافه تناژ به زیرساخت های شهری صدمه وارد می کند و از طرفی می تواند منجر به مختل شدن ایمنی وسایل نقلیه گردد.