آموزش رویت

ساختمانچی

بنا بر اظهارات رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند زیباسازی لچکی های چهارراه جوادیه به مساحت ۴۹۰ متر مربع و میدان توحید به مساحت ۱۵۲۰ متر مربع آغاز شده است. وی افزود: یکی از معیارهای بسیار مهم در بحث طراحی شهری و از جمله اهداف سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری که در مرحله اجرایی قرار گرفته افزایش زیبایی منظر شهری است. وی به تاثیر زیبایی شهری بر کیفیت زندگی و حفظ انسجام شهر تاکید نمود و گفت: برای بهسازی میدان توحید مبلغی حدود 90 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

مهندس امیر ابراهیم زاده، مدیر ارتباطات ‌و امور بین الملل شهرداری این شهر گفت: در جهت زیباسازی و بهسازی میدان های موجود در سطح شهر بیرجند، زیباسازی این دو مکان  در دستور کار سازمان قرار گرفته است. طبق اظهارات وی عملیات اجرایی در این پروژه شامل نورپردازی، گل گاری، آب نما و سنگفرش می باشد. وی افزود: به منظور بهسازی و زیباسازی  لچکی های چهار راه جوادیه  40 میلیون تومان تخصیص داده شده است.