آموزش رویت

ساختمانچی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرهیختگان، با توجه به آمار ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، طی سال های 85 تا 91، سهم انبوه سازان مسکن در ساخت و ساز روند صعودی داشته است. به طوری که در سال 85 این سهم شامل 39 درصد در ساخت ساختمان های سه طبقه و بیش تر می باشد. این رقم در سال 86 به 54 درصد و در پایان سال 91 به 65 درصد رسیده است.

بر اساس همین آمار این درصد در پایان سال 92 با یک درصد کاهش به 64 درصد رسید. این روند نزولی هم چنان ادامه داشته و در پایان سال 95 به 53 درصد رسید. این ها آخرین آماری است که از سوی وزارت راه و شهرسازی به ثبت رسیده است. بنابراین برای مشاهده روند انبوه سازی در سال های 96 تا 97 باید به آمار صدور پروانه های ساختمانی نگاهی بیاندازیم. بر طبق این آمار  صدور پروانه های ساختمانی در سال 96 با کاهش 50 درصدی رو به رو بوده است و بر اساس آمار در نیمه اول سال 97، با کاهش 54 درصدی نسبت به سال 95 مواجه شده است. کاهش سهم انبوه سازی، سهم فعالان این بخش را نیز کاهش داده است.