آموزش رویت

ساختمانچی

بنا بر اظهارات معاون شهرسازی شهرداری شاهین شهر، اقدامات قانونی برای حل مشکلات مالکین اراضی ” گلبافت” انجام خواهد داد. وی گفت: مالکین این زمین ها بدون توجه به خدمات و قیمت این زمین ها نسبت به تفکیک و واگذاری آنها اقدام نموده اند و با مشکلات زیادی مواجهه شده اند. علوی در ادامه اظهار داشت: شهرداری با تبعیت از دستور شهردار تمام سعی خود را در جهت حل این مشکلات در کوتاه ترین زمان ممکن به کار خواهد برد و با توجه به اینکه صدور پروانه تنها با انجام خدمات از طرف مالکین صورت خواهد گرفت، لایحه ای به منظور مشخص کردن قیمت خدمات به شورای اسلامی شهر تقدیم شده است. این لایحه بعد از تصویب به مالکین زمین ها اعلام خواهد شد و بعد از آنکه هزینه ها توسط مالکین پرداخته گردید، شهرداری خدمات خود را ارائه خواهد داد. وی گفت: به منظور جبران زمان صرف شده توسط مالکین برای رفع مشکلات خود پیشنهادی برای بالا بردن سقف به کمیسیون ماده پنج داده شده که پس از تائید قانونی مراتب به مالکین اعلام خواهد شد. در حال حاضر پروانه ساخت برای یک طبقه صادر می شود.