آموزش رویت

ساختمانچی

در حالیکه این روزها قدرت خرید مسکن متقاضیان رو به افول گذاشته است گزارشها از بخش مسکن به خصوص بازار مسکن نشان می دهد که روند نزولی قیمتها متوقف و حتی رشد داشته است.

این روزها که متقاضیان خرید مسکن از وضعیت نه چندان مناسب قیمتها گله دارند و قدرت خرید خود را همواره کاهش یافته تلقی می کنند گزارشها از بازار مسکن حاکی از این است که در آذر ماه قیمت مسکن به یک شکل کاملا آرام و با یک شیب ملایم در حال افزایش است.

بنابراین گزارش، دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز اخیرا در گزارش خود از رشد بیش از ۱۳۷ درصدی معاملات در آذرماه امسال نسبت به ماه گذشته خبر داده و اعلام کرده است که آمارهای آذرماه امسال نسبت به آبان در زمینه تعداد مبایعات، متوسط قیمت هر واحد مسکونی آپارتمانی، و تعداد پروانه های صادره نیز حکایت از رشد مبایعات، افزایش قیمت هر مترمربع واحد مسکونی، و کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی دارد.

افزایش6/8 درصدی قیمت مسکن در آذر ماه نسبت به ماه گذشته

بر این اساس، تعداد کل مبایعات ثبت‌شده در آذرماه سال جاری ۹ هزار و ۶۶۴ بوده که نسبت به آمار ۴ هزار و ۶۸ ماه گذشته رشد بیش از ۱۳۷ درصدی را تجربه کرده است. همچنین، متوسط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در آذرماه ۱۳ میلیون و ۴۷۴ هزار تومان بوده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با متوسط قیمت ۹ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان، نزدیک به ۴۰ درصد افزایش و نسبت به ماه قبل با متوسط قیمت ۱۲ میلیون و ۶۱۷ هزار تومان، افزایش 6/8 درصدی را نشان می‌دهد.

بخوانید!  رشد عجیب قیمت مسکن در یک سال اخیر

موضوعی که حائز اهمیت است این است که اکثر مشاوران املاک بر این اعتقاد هستند که قیمت مسکن نمی تواند افزایش یابد چرا که قدرت خرید مسکن به آن شکل بالا نیست که متقاضیان به راحتی بتوانند اقدام به خرید کنند.

همچنین، آمار آذرماه حاکی است که در منطقه پنج شهر تهران، تعداد یک هزار و ۴۹۶ مبایعه نامه ثبت شده که بیشترین میزان خرید و فروش مسکن در این منطقه از شهر تهران بوده است. در ماه گذشته نیز منطقه پنج پیشتاز معاملات مسکن در ۲۲ منطقه شهری تهران بود.

منطقه ۱۹ نیز کمترین معاملات را در آذرماه با ثبت ۷۶ معامله،به خود اختصاص داده است.

در منطقه یک شهر تهران هر مترمربع واحد آپارتمانی ۳۰ میلیون و ۸۵۴ هزار تومان معامله شد که بیشترین میزان قیمت معاملات هر مترمربع واحد مسکونی را به خود اختصاص داد و منطقه ۱۸ شهرداری تهران نیز با میانگین ۶ میلیون و ۲۳۹ هزار تومان کمترین میزان قیمت در یک مترمربع واحد آپارتمانی را داشت.

منبع خبر: اقتصاد آنلاین