آموزش رویت

ساختمانچی

با وجود اینکه سیاست افزایش تولید مسکن سیاست صحیحی است، اما آمار‌ها نشان می‌دهد که در طول سال‌های ۸۵ الی ۹۵ تعداد خانه‌های خالی، از محدوده ۵۰۰ هزار واحد در کشور به بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رسیده است. این آمار نشان دهنده آن است که بخشی از تولید در بخش مسکن عرضه نشده و ده‌ها میلیارد دلار از سرمایه‌های ملی در بخش مسکن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دپو شده است. وزیر راه وقت، در بازه زمانی دلار ۳ هزار تومانی، ارزش خانه‌های خالی را ۲۵۰ میلیارد دلار ارزیابی کرد.