آموزش رویت

ساختمانچی

با اینکه بانک مسکن تسهیلات ویژه ای برای زوج های جوان در خصوص خرید مسکن در نظر گرفته است اما باز هم بعضی از خانه اولی ها نسبت به این تسهیلات تردید دارند. اگر یکی از زوجین یا هر دوی آنها ۴۰ میلیون تومان در بانک مسکن پس انداز کنند بعد از یکسال تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی دریافت خواهند کرد. نرخ سود تسهیلات مسکن بری بافتهای فرسوده ۸ درصد و برای سایر بافتهای شهری ۹.۵ درصد میباشد. در طول یکسال سپرده گذاری هیچ سودی بابت سپرده به متقاضیان پرداخت نمیشود اما بعد از یکسال کل سپرده به همراه تسهیلات خرید مسکن به آنها بازگردانده میشود.

عده ای تصور میکنند که در طول سپرده گذاری ممکن است از امتیاز دولت دیگری برای خرید مسکن برخوردار شوند به همین دلیل از سپرده گذاری یکساله در صندوق یکم امتناع میکنند. بانک مسکن سه راهکار به این گروه افراد پیشنهاد میدهد تا تحت هیچ شرایطی از سپرده گذاری منصرف نشوند.

اواین راهکار این است که امتیاز تسهیلات قابل واگذاری به اقوام درجه یک از جمله پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، فرزند، نوه، مادربزرگ و پدربزرگ میباشد. برای واگذاری تسهیلات به این افراد هیچ شرط سنی تعیین نشده است.

راهکار دوم به تبدیل حساب صندوق یکم به حساب پس انداز اشاره میکند. بر اساس این طرح افرادی که شرایط استفاده از تسهیلات صندوق یکم را ندارند میتوانند حساب خود را به صندوق پس انداز مسکن تبدیل کرده و تا سقف ۲۰ میلیون تومان از این تسهیلات استفاده نمایند.

سومین راهکار فسخ نمودن حساب صندوق یکم و دریافت سود ۱۰ درصدی از سپرده به ازای دوره ی سپرده گذاری میباشد.