آموزش رویت

ساختمانچی

رئیس سازمان نظام مهندسی استان چهارمحال و بختیاری در مراسم افتتاحیه دفتر سازمان نظام مهندسی در شهرستان فرادنبه از مسئولین این شهرستان به خاطر همکاری با سازمان نظام مهندسی تقدیر نمود و عملکرد این دفتر را ستایش کرد. مهندس اردشیر بنایی خواستار تداوم همکاری مهندسان سازمان نظام مهندسی این شهرستان برای سرعت بخشی به ساخت ساختمان در منزلت اعضا سازمان و شهروندان شهرستان شد. وی گفت مدیریت اصولی، همکاری نهادهای مختلف و شهروند محوری مبنای کار فعالیت دفتر نمایندگی این سازمان در فرادنبه می باشند.

مدیر دفتر نظام مهندسی ساختمان فرادنبه با اشاره به اینکه اعضای این شهر تمام تلاش خود را برای ساخت ساختمان نظام مهندسی کرده اند گفت: این سازمان در یک زمین 120 متری با زیربنای 220 متر بنا شده است. وی عوامل موثر بر ساخت این ساختمان را رعایت اصول مهندسی، طراحی مناسب و استفاده از مصالح با کیفیت برشمرد و از تلاش های بی دریغ مسئولان شهرستان و هیئت مدیره استان تشکر کرد.