آموزش رویت

ساختمانچی

مهم ترین وظیفه سازمان نظام مهندسی نظارت بر طراحی و اجرای اصولی ساخت و سازها طبق مقررات ملی ساختمان است. تمام پروژه های ساخت و ساز باید تحت نظارت این سازمان صورت گیرد و مراحل ساخت توسط کارشناسان این سازمان تایید شود.

کارشناسانی که در سازمان نظام مهندسی مشغول به کار هستند از طریق آزمون گزینش شده و بعد از این که پروانه اشتغال به کار را دریافت نمودند همکاری خود را با این سازمان آغاز می کنند. پروانه نظام مهندسی در چهار درجه به عنوان های پایه 3، پایه ، پایه 1 و ارشد صادر می شود.

فارغ التحصیلان رشته های فنی و مهندسی می توانند با شرکت در آزمون نظام مهندسی و کسب رتبه قبولی، پایه 3 را دریافت کرده و سپس از طریق سابقه کاری و شرکت در دوره های مشخص، موفق به اخذ پایه های بالاتر شوند.

مهم ترین مسئله برای فارغ التحصیلان رشته های فنی و مهندسی از قبیل عمران، معماری، تاسیسات مکانیکی، شهرسازی و … عضویت در سازمان نظام مهندسی و دریافت پروانه اشتغال به کار از این سازمان می باشد.

فارغ التحصیلان این رشته ها بعد از گذشت 3 سال از مدرک کارشناسی و 2 سال از مدرک کارشناسی ارشد و 1 سال از مدرک دکتری خود مجاز به شرکت در آزمون فنی و مهندسی هستند. داشتن حداقل سابقه کاری در رشته مورد نظر برای شرکت در آزمون نظام مهندسی ضروری است.

فارغ التحصیلان کارشناسی از زمان اخذ مدرک به مدت 3 سال، کارشناسی ارشد به مدت 2 سال و دکتری به مدت 1 سال مستلزم به داشتن سابقه کاری هستند.

ثبت نام در آزمون نظام مهندسی از طریق سایت و به صورت اینترنتی صورت می گیرد. این آزمون اصولا به صورت open book است و حد نصاب نمره قبولی در تمامی رشته ها 50 درصد از نمره کل می باشد.

داوطلبان در آزمون نظام مهندسی می توانند هر تعداد منابع و کتابی که نیاز دارند به همراه خود سر جلسه برده و استفاده نمایند. هر آزمون دارای 60 سوال و نیز دارای نمره منفی می باشد، به نحوی که هر 3 سوال غلط باعث حذف شدن یک سوال صحیح می شود.

مواد آزمون نظام مهندسی برای رشته های مختلف قبل از برگزاری آزمون توسط این سازمان اعلام می شود و داوطلبان می توانند با مطالعه منابع و مباحث مربوطه خود را برای شرکت در آزمون آماده کنند. منابع و آزمون های ادوار مختلف آزمون نظام مهندسی برای هر رشته به شرح زیر می باشد:

مواد آزمون های نظام مهندسی

قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئين‌ نامه‌ های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ 1394/12/5 هيات وزيران در مورد اصلاح موادی از آئين‌ نامه اجرايی قانون و نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در وب‌ سايت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان inbar.ir)

مواد آزمون رشته عمران (محاسبات)

 • مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان) – (۱۳۹۲)
 • مبحث هفتم (پی و پی سازی) – (۱۳۹۲)
 • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌ های با مصالح بنايی) – (۱۳۹۲)
 • مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌ های بتن‌ آرمه) – ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد (۱۳۹۲)
 • مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌ های فولادی) – (۱۳۹۲)
 • مبحث يازدهم (طرح و اجرای صنعتی ساختمان) – (۱۳۹۲)
 • آئين‌نامه طراحی ساختمان‌ ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) – ويرايش چهارم
 • اصول و مبانی استاتیک، مقاومت مصالح و تحليل سازه‌ ها (در حد اطلاعات عمومی و دانشگاهی)
 • مكانيك خاک – گودبرداری و سازه های نگهبان

مواد آزمون رشته عمران (نظارت)

 • مبحث اول (تعاريف) – (۱۳۹۲)
 • مبحث دوم (نظامات اداری) – (۱۳۸۴)
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌ های ساختمانی) – (۱۳۹۲)
 • مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان) – (۱۳۹۲)
 • مبحث هفتم (پی و پی سازی) – (۱۳۹۲)
 • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌ های با مصالح بنايی) – (۱۳۹۲)
 • مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌ های بتن‌ آرمه) – ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲)
 • مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌ های فولادی) – (۱۳۹۲)
 • مبحث يازدهم (طرح و اجرای صنعتی ساختمان) – (۱۳۹۲)
 • مبحث دوازدهم (ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا) – (۱۳۹۲)
 • مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) – (۱۳۹۵)
 • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) – (۱۳۹۲)
 • آئين‌نامه طراحی ساختمان‌ ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم
 • راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌ های فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا) – (۱۳۹۰)
 • تحليل سازه‌ ها و طراحی سازه‌ های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی و كلی)
 • روش ها و جزئيات اجرايی ساختمان
 • گودبرداری و سازه های نگهبان
 • مقررات، قوانين و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها

مواد آزمون رشته عمران (اجرا)

 • مبحث دوم (نظامات اداری) – (۱۳۸۴)
 • مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 • مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) – (۱۳۹۲)
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌ های ساختمانی) – (۱۳۹۲)
 • مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان) – (۱۳۹۲)
 • مبحث هفتم (پی و پی سازی) – (۱۳۹۲)
 • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنايی) – ( ۱۳۹۲)
 • مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌ های بتن‌ آرمه) – ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد (۱۳۹۲)
 • مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌ های فولادی) – (۱۳۹۲)
 • مبحث يازدهم (اجرای صنعتی ساختمان ها) – ( ۱۳۹۲)
 • مبحث دوازدهم (ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا) – (۱۳۹۲)
 • مبحث هجدهم (عايق‌بندی و تنظيم صدا) – (۱۳۹۰ )
 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئی در مصرف انرژی) – (۱۳۸۹)
 • مبحث بيستم (علائم و تابلوها) – (۱۳۸۴)
 • مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) – (۱۳۹۵)
 • مبحث بيستم و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ ها) – (۱۳۹۲)
 • آئين‌نامه طراحی ساختمان‌ ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم
 • گودبرداری و سازه‌ های نگهبان
 • راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا) – (۱۳۹۰)
 • روش ها و مسائل اجرايی
 • مباحث سيزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملّی ساختمان
 • قراردادها و شرايط عمومی و خصوصی آن ها
 • قوانين و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئوليت مجری
 • قوانين صنعت بيمه و ماليات
 • مديريت ساخت و نظام برنامه‌ ريزی و كنترل پروژه
 • قانون كار
 • ماشين آلات ساختمانی
 • مقررات، قوانين و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازه

مواد آزمون رشته تاسيسات مكانيكی (طراحی)

 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 • مبحث چهاردهم: تاسيسات مکانيکی (۱۳۹۱)
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­ برقی (۱۳۹۲)
 • مبحث شانزدهم: تاسيسات بهداشتی (۱۳۹۱)
 • مبحث هفدهم: لوله‌كشی گاز طبيعی (۱۳۸۹)
 • مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
 • مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
 • مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان ­ها (۱۳۹۲)
 • کتاب­ های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان
 • نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور
 • مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت
 • اطلاعات عمومی تاسيسات مكانيكی در مراجع علمی و فنی معتبر بين المللی

مواد آزمون رشته تاسيسات مكانيكی (نظارت)

 • مبحث اول: تعاریف (۱۳۹۲)
 • مبحث دوم: نظامات اداری (۱۳۸۴)
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
 • مبحث چهاردهم: تاسيسات مکانيکی (۱۳۹۱)
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­ برقی (۱۳۹۲)
 • مبحث شانزدهم: تاسيسات بهداشتی (۱۳۹۱)
 • مبحث هفدهم: لوله‌كشی گاز طبيعی (۱۳۸۹)
 • مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
 • مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)
 • کتاب­ های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان
 • نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور
 • مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت
 • اطلاعات عمومی تاسيسات مكانيكی در مراجع علمی و فنی معتبر بين المللی
بخوانید!  ثبت نام آزمون نظام مهندسی[اسفند99]

مواد آزمون رشته تاسيسات برقی (طراحی)

 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 • مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ ها (۱۳۹۵)
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­ برقی (۱۳۹۲)
 • مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
 • مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
 • مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان ­ها (۱۳۹۲)
 • کتاب­ های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان
 • نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور
 • اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر
 • مسائل مربوط به طراحی تاسیسات برقی در ساختمان‌ها

مواد آزمون رشته تاسيسات برقی (نظارت)

 • مبحث اول: تعاریف (۱۳۹۲)
 • مبحث دوم: نظامات اداری (۱۳۸۴)
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
 • مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ ها (۱۳۹۵)
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­ برقی (۱۳۹۲)
 • مبحث نوزدهم: صرفه‌ جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
 • مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
 • مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)
 • کتاب­ های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان
 • نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور
 • اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر
 • مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ ها

مواد آزمون رشته شهرسازی

 • مبحث اول (تعاريف) – ويرايش(۱۳۹۲)
 • مبحث دوم (نظامات اداری) – (۱۳۸۴)
 • مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان) – (۱۳۹۲)
 • مبحث بيستم (علائم و تابلو ها) – (۱۳۸۴)
 • مبحث بيست و يکم (پدافند غير عامل) – (۱۳۹۵)
 • مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ايران
 • اصول و مبانی مديريت برنامه‌ ريزی و طراحی شهری
 • روش‌ ها و شيوه‌ هایی مديريت برنامه‌ ريزی و طراحی شهری
 • مسائل شهرسازی ايران اعم از مديريت برنامه‌ ريزی شهری و طراحی شهری
 • حقوق، قوانين، مقررات و آئين‌ نامه‌ های مربوط به شهرسازی كشور (نظير قانون تغيير نام آبادانی و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازی، قانون تاسيس شورای عالی شهرسازی و معماری ايران، قانون شهرداری ها، آيين‌ نامه بررسی و تصويب انواع طرح ها از سطح ملی تا محلی، مباحث عمومی حقوق شهری و مشابه)
 • اطلاعات تكنيكي لازم در زمينه انواع طرح ها و برنامه‌ های شهرسازی ايران از سطح ملی تا محلی شامل طرح های آمايش، كالبد ملی، منطقه‌ ای، ناحيه‌ ای و محلی، هادی، جامع، ساختاری، تفصيلی، آماده‌ سازی، شهرك‌ سازی، شهرهای جديد، طراحی شهری، نوسازی و بهسازی، توانمند سازی، طراحی تفكيك اراضی شهری، انطباق كاربری اراضی شهری، طراحی انطباق شهری ساختمان ها و نظاير آن

مواد آزمون رشته نقشه برداری

 • مبحث اول (تعاريف) – (۱۳۹۲)
 • مبحث دوم (نظامات اداری) – (۱۳۸۴)
 • مبحث دوازدهم (ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا) – (۱۳۹۲)
 • مبحث بیست و یکم (پدافند غير عامل) – (۱۳۹۵)
 • دستورالعمل های تيپ نقشه‌ برداری (نشريه شماره ۱۱۹و ۹۵ سازمان مديريت و برنامه‌ ريزی)
 • متره و برآورد كارهای نقشه‌ برداری
 • نقشه‌ برداری عمومی (در حد اطلاعات دانشگاهی و اجرایی)
 • كاربرد روش ها و دستگاه های نقشه‌ برداری در ساختمان‌ سازی و شهرسازی
 • كاربرد عكس های هوايی و اطلاعات ماهواره‌ ای در صنعت ساختمان‌
 • تعيين موقعيت املاك
 • پياده كردن نقشه‌ های طراحی شده ساختمان ها، محل پی ها يا شالوده‌ ها، ستون ها، قوس ها در ساختمان، هندسه ساختمان و معابر، کنترل اجرای صحیح هندسه ساختمان
 • ژئودزی
 • گرايش های ميكروژئودزی (جهت رفتارسنجی و كنترل سازه‌ های سنگين)، فتوگرامتری كاربردی، سيستم های اطلاعات جغرافيايی( LIS ،GIS ) در حد كاربردی
 • مبانی فتوگرامتری عمومی
 • كنترل بر و كف در ساختمان‌ سازی

مواد آزمون رشته ترافيک

 • مبحث اول ( تعاريف ) – ( ۱۳۹۲ )
 • مبحث دوم ( نظامات اداری ) – (۱۳۸۴ )
 • مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) – (۱۳۹۵)
 • طراحی راه های شهری
 • مطالعات برنامه‌ ريزی حمل و نقل و ساماندهی ترافيک
 • مشخصات فنی و اجرائی معابر
 • مهندسی ترافيك و ترابری
 • ايمنی معابر

مواد آزمون رشته معماری (طراحی)

 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 • مبحث چهارم: الزامات عمومی ساختمان (۱۳۹۲)
 • مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنايی ( ۱۳۹۲)
 • مبحث يازدهم: اجرای صنعتی ساختمان‌ها (۱۳۹۲)
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (۱۳۹۲)
 • مبحث هجدهم: عايق‌بندی و تنظيم صدا (۱۳۹۰ )
 • مبحث نوزدهم: صرفه‌ جويی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)
 • مبحث بيستم: علائم و تابلوها (۱۳۸۴)
 • مبحث بيست و يكم: پدافند غير عامل (۱۳۹۵)
 • مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری
 • مبانی طراحی معماری
 • جزئيات اجرائی ساختمان
 • ضوابط بلند مرتبه سازی

مواد آزمون رشته معماری (نظارت)

 • مبحث دوم (نظامات اداری)-(۱۳۸۴)
 • مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق)-(۱۳۹۵)
 • مبحث چهارم(الزامات عمومی ساختمان)-(۱۳۹۲)
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)-(۱۳۹۲)
 • مبحث هفتم (پی و پی سازی)-( ۱۳۹۲)
 • مبحث هشتم (طرح و اجرا  ساختمان های با مصالح بنايی)-( ۱۳۹۲)
 • مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌ های بتن‌ آرمه) ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲)
 • مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌ های فولادی)-(۱۳۹۲)
 • مبحث يازدهم (اجرای صنعتی ساختمان‌ ها)-(۱۳۹۲)
 • مبحث دوازدهم (ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا)-(۱۳۹۲)
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی)-(۱۳۹۲)
 • مبحث هفدهم (لوله‌كشی گاز طبيعی)-( ۱۳۸۹)
 • مبحث هجدهم (عايق‌ بندی و تنظيم صدا) (۱۳۹۰ )
 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جويی در مصرف انرژی)-(۱۳۸۹)
 • مبحث بيستم (علائم و تابلوها)-(۱۳۸۴)
 • مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل)-(۱۳۹۵)
 • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها)-(۱۳۹۲)
 • راهنمای صرفه‌ جويی در مصرف انرژی (۱۳۹۲)
 • راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی (بخش های نظارت و اجرا)-(۱۳۹۰)
 • گودبرداری و سازه‌ های نگهبان
 • روش ها و مسائل اجرايی
 • مقررات، قوانين و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها
 • مباحث سيزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّی ساختمان
 • راهنمای مبحث شانزدهم(تاسيسات بهداشتی)-(۱۳۹۲)

مواد آزمون رشته معماری (اجرا)

 • مبحث دوم (نظامات اداری)-(۱۳۸۴)
 • مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق)-(۱۳۹۵)
 • مبحث چهارم(الزامات عمومی ساختمان)-(۱۳۹۲)
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)-(۱۳۹۲
 • مبحث هفتم (پی و پيی سازی)-( ۱۳۹۲)
 • مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنايی)-( ۱۳۹۲)
 • مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌ های بتن‌ آرمه)-ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲)
 • مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌ های فولادی)-(۱۳۹۲)
 • مبحث يازدهم (اجرای صنعتی ساختمان‌ ها)-(۱۳۹۲)
 • مبحث دوازدهم (ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا)-(۱۳۹۲)
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی)-(۱۳۹۲)
 • مبحث هفدهم (لوله‌كشی گاز طبيعی)-( ۱۳۸۹)
 • مبحث هجدهم (عايق‌ بندی و تنظيم صدا)-(۱۳۹۰ )
 • مبحث نوزدهم (صرفه‌ جويی در مصرف انرژی)-(۱۳۸۹)
 • مبحث بيستم (علائم و تابلوها)-(۱۳۸۴)
 • مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل)-(۱۳۹۵)
 • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها)-(۱۳۹۲)
 • راهنمای صرفه‌ جويی در مصرف انرژی(۱۳۹۲)
 • راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا)-(۱۳۹۰)
 • گودبرداری و سازه‌ های نگهبان
 • روش ها و مسائل اجرايی
 • مباحث سيزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّی ساختمان
 • نظام فنی و اجرائی کشور
 • مقررات، قوانين و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئوليت مجری
 • قوانين صنعت بيمه و ماليات
 • مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزی و كنترل پروژه
 • قانون كار
 • ماشين آلات ساختمانی
 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آن ها
بخوانید!  بررسی راه حل موفقیت در آزمون نظام مهندسی

آزمون های ادوار گذشته سازمان نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی برای ورود به حرفه مهندسی شامل رشته های تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، عمران، معماری، نقشه برداری، ترافیک و شهرسازی می باشد. در این بخش می توانید سوالات آزمون های حرفه ای مهندسان که در سال های مختلف برگزار شده اند را به طور مستقیم دانلود نمائید. برای دریافت مستقیم فایل سوالات می توانید بر روی لینک سوالات هر رشته کلیک کنید.

دانلود نمونه سؤالات آزمون حرفه‌ای مهندسان، مهر99

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات برقی طراحی

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی نظارت

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات مکانيکی طراحی

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی نظارت

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (محاسبات)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات رشته ترافیک

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سؤالات آزمون حرفه‌ای مهندسان، مهر98

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات برقی طراحی

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی نظارت

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات مکانيکی طراحی

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی نظارت

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (محاسبات)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات رشته ترافیک

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سؤالات آزمون حرفه‌ای مهندسان، بهمن 97

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات برقی طراحی

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی نظارت

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات مکانيکی طراحی

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی نظارت

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (محاسبات)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری ( اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات رشته ترافیک

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سؤالات آزمون حرفه‌ای مهندسان، اردیبهشت 97

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات برقی طراحی

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی نظارت

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات مکانيکی طراحی

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی نظارت

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (محاسبات)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری ( اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات رشته ترافیک

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سؤالات آزمون حرفه‌ای مهندسان، مهر 96

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات برقی طراحی

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی نظارت

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات مکانيکی طراحی

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی نظارت

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (محاسبات)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری ( اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات رشته ترافیک

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سؤالات آزمون حرفه‌ای مهندسان، اسفند 95

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات برقی طراحی

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات برقی نظارت

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات مکانيکي طراحی

دانلود نمونه سوالات رشته تاسیسات مکانیکی نظارت

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (محاسبات)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری ( اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سؤالات آزمون حرفه‌ای مهندسان، شهریور 95

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات برقی

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات مکانيکی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (محاسبات)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری ( اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات رشته ترافیک

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سؤالات آزمون حرفه‌ای مهندسان، بهمن 94

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات برقی

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات مکانيکی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (محاسبات)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (طراحی)

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات رشته ترافیک

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سؤالات آزمون حرفه‌ای مهندسان، مرداد 94

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات برقی

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات مکانيکی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (محاسبات)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات رشته ترافیک

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سؤالات آزمون حرفه‌ای مهندسان، آبان 93

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات برقی

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات مکانيکی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (محاسبات)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات رشته ترافیک

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سؤالات آزمون حرفه‌ای مهندسان، خرداد 93

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات برقی

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات مکانيکی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (محاسبات)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات رشته ترافیک

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سؤالات آزمون حرفه‌ای مهندسان، آذر 92

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات برقی

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات مکانيکی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (محاسبات)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (اجرا)

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات رشته ترافیک

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سؤالات آزمون حرفه‌ای مهندسان، اسفند 91

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات برقی

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات مکانيکی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (محاسبات)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات رشته ترافیک

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی

دانلود نمونه سؤالات آزمون حرفه‌ای مهندسان، شهریور 91

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات برقی

دانلود نمونه سوالات رشته تاسيسات مکانيکی

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته عمران (محاسبات)

دانلود نمونه سوالات رشته معماری (نظارت)

دانلود نمونه سوالات رشته نقشه برداری

دانلود نمونه سوالات رشته ترافیک

دانلود نمونه سوالات رشته شهرسازی