آموزش رویت

ساختمانچی

عکس خالی بودن 500 هزار واحد مسکن مهر

طبق اظهارات وزیر راه و شهرسازی, واحدهای خالی مسکن مهر تکمیل شده اند اما به دلیل دارا نبودن خدمات روبنایی و زیر بنایی کافی غیر قابل سکونت میباشند. وی از دستگاه هایی مانند وزارت نیرو درخواست نمود که تلاش خود را در خصوص رسیدگی به این امر مهم انجام دهند.

وی افزود: تمام واحدهای مسکن مهر شهر پردیس فروش رفته است اما واحدهای مسکن مهر شهر پرند و هشتگرد همچنان بدون متقاضی هستند. مشکل اصلی این است که اکثر واحدهای دارای مالک در این سه شهر نیز خالی هستند. دلیل اصلی این مشکل دور بودن ساختمان های مسکن مهر از مرکز شهر است و همین باعث شده که سکونت در مسکن مهر با استقبال چندانی رو به رو نشود. این وضعیت در سایر استان های کشور وجود دارد از جمله استان مرکزی, خوزستان, خراسان رضوی و… .

وزیر راه و شهرسازی به خالی بودن 500 هزار واحد مسکن مهر اشاره نمود و دلیل این امر را دلالی و خرید و فروش این واحدها دانست.