آموزش رویت

ساختمانچی

عکس حل بحران مسکن با پرداخت وام جدیدطبق اظهارات دبیر کانون سراسری انبوه سازان از گذشته تا امروز شعار ما این بوده که تسهیلات خرید مسکن باید متناسب با وضعیت اقتصادی مردم پرداخت شود و دولت در پرداخت این گونه وام ها باید شرایط مساعدی برای مردم ایجاد کند و سخت نگیرد اما در طول چند سالی که گذشت شرایط دریافت وام با شرایط اقتصادی مردم کشور هماهنگی نداشته است.

پور حاجت به شرایط بحرانی مسکن در طی دو سال اخیر اشاره نمود و صندوق پس انداز را عامل به تعویق افتادن رونق بازار مسکن دانست. وی افزود: علاوه بر بانک مسکن سایر بانکها نیز باید به مردم وام مسکن دهند زیرا بانک مسکن به تنهایی نمیتواند نیاز مردم را در خصوص دریافت وام مسکن تامین کند. علاوه بر این دولت نیز باید بسته های مالی و انگیزشی نیز برای مردم در نظر میگرفت.

وی کاهش قدرت خرید مردم را دلیل اصلی رکود بازار مسکن دانست و از طرح دولت در خصوص 20 ساله کردن زمان بازپرداخت وام مسکن تقدیر کرد و تاکید داشت که اگر اینکار دو سال پیش انجام میشد بازار مسکن هیچ گاه با بحران رو به رو نمیشد.