آموزش رویت

ساختمانچی

عکس تشکیل جلسه سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام کاردانی ساختمان در تبریز

طبق گزارشات دریافتی از روابط عمومی اداره راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی, جلسه ای به منظور ایجاد هماهنگی بین سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام کاردانی ساختمان در این استان برگزار شد.

هدف از برگزاری این جلسه اعمال قانون نظام مهندسی و کنترل نمودن ساختمان بود. در این جلسه بین سازمان های نظام مهندسی و نظام کاردانی و مدیریت مسکن هماهنگی ایجاد شد و بعد از مطرح نمودن موضوعات تصمیماتی برای همکاری بین این مجموعه ها در خصوص اجرای قانون گرفته شد.

علاوه بر آن نشستی به منظور هماهنگی آزمون نظام مهندسی با حضور نماینده سازمان سنجش, سازمان مدیریت مسکن و ساختمان و مدیر حراست انجام شد. این آزمون در تاریخ ۲۰/۲۱ مهر امسال برگزار خواهد شد و هدف از برگزاری آن تعیین صلاحیت معماران و ورود به حرفه ی مهندسی و کاردانی فنی میباشد. در این جلسه اعضا به بررسی شرایط محل های آزمون پرداختند و تعداد 8 حوزه ی امتحانی در استان آذربایجان شرقی در شهرهای تبریز, بناب, مراغه, میانه, مرند و اهر مشخص شد.