آموزش رویت

ساختمانچی

دبیر شورای سیاستگذاری و رئیس دبیرخانه یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری اظهار نمود: مرکز مطالعات و برنامه ریزی تهران با نگاه ویژه به تحقیق و پژوهش اقدام به برگزاری جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری نموده است. این جشنواره در یازدهمین دوره برگزاری خود از تلاش نویسندگان و صاحب نظران فعال در حوزه مدیریت شهری قدردانی خواهد نمود و به اهداف شهرداری شهر تهران جامعه عمل خواهد پوشاند.

بر اساس اظهارات وی، شرکت کنندگان می توانند نسبت به ثبت نام در جشنواره و ارسال آثار خود به بخش کنفرانس و جشنواره اقدام نمایند. تاریخ ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره از 97/9/03 الی 98/01/15 می باشد. برای ثبت نام در کارگاه ها و پنل های تخصصی می توان از تاریخ 98/01/15 الی 98/02/15 به سایت جشنواره مراجعه نمود.

جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری (جایزه تهران)

پنجمین کنفرانس علمی مدیریت شهری “برند شهری” به سوی تهران ۱۴۰۰

عکس یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری

یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری از 4 بخش تشکیل شده است:

  • کارگاه های تخصصی
  • کنفرانس با عنوان برند شهری و با شعار به سوی تهران 1400
  • آثار افراد حقیقی در بخش جشنواره
  • آثار افراد حقوقی در بخش جشنواره