آموزش رویت

ساختمانچی

بنا بر گزارش ارائه شده اقتصاد آنلاین، به نقل از عباس فرهادیه مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن، طرح اصلی اجرای سامانه ملی املاک و اسکان توسط دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن آماده شده و به تایید سازمان امور مالیاتی نیز رسیده است. هم چنین وی اذعان داشت، در جلسه ای مشترک که بین رئیس ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی تشکیل شده است، به توافق با رئیس ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر در اختیار گذاشتن اطلاعات اولیه در خصوص اسناد و املاک کشور رسیده اند.

مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن اضافه کرد: پیش بینی ما مبنی بر این است که قبل از اتمام سال جاری این سامانه راه اندازی شده و امکان استفاده از آن برای سازمان امور مالیاتی را فراهم کند. با انجام این کار نه تنها وضعیت املاک و مسکن در کشور مشخص می شود، بلکه اخذ مالیات از خانه های خالی نیز به جریان افتاده و صورت می گیرد.