آموزش رویت

ساختمانچی

عکس تحویل پروژه های عمرانی به پیمانکاران بومی

رئیس انجمن صنفی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی استان اردبیل در نشست انجمن صنفی شرکت های ساختمانی و تجهیزات این استان اظهار داشت: با جذب نیروهای پیمانکار بومی در انجام پروژه ها، باید سعی در حفظ سرمایه و اعتبار استان داشته باشیم. وی در گفتگو با پیمانکاران استانی بیان نمود: پیمانکاران استانی نباید از دولت انتظار اصلاح ساخت و ساز داشته باشند، بلکه باید با تکیه بر توانایی های خود در جهت ارائه خدمات مطلوب تر، برای پیشرفت جامعه تلاش کنند.

فتحی افزود پیمانکاران بومی، سرمایه گذاران توانمند استان هستند و بدون وجود آن ها پیشرفتی در استان انجام نمی پذیرد. با حمایت از این پیمانکاران، استان اردبیل شاهد پیشرفت چشمگیری در اجرای پروژه های عمرانی بوده و اشتغال زایی نیز رونق پیدا خواهد کرد. به گفته وی اقدامات لازم در جهت حمایت از پیمانکاران بومی و  آبادانی استان صورت خواهد گرفت. وی در ادامه اضافه کرد: پیمانکاران بومی بر اساس قانون نظام مهندسی، از صلاحیت کافی در جهت اجرای فعالیت های خود برخوردار هستند.

به نقل از رئیس انجمن صنفی پیمانکاران استان اردبیل، انجمن از طریق حضور در شورای فنی با دولت در ارتباط می باشد. وی افزود اغلب پروژه های عمرانی در طول یکسال گذشته با مشکلاتی رو به رو بوده که به دنبال سفر هیئت دولت، تخصیص صد درصدی اعتبارات امیدی برای رفع این مشکلات میباشد. فتحی از حمایت استاندار اردبیل تقدیر کرد و در ادامه به تاکید بر تفکر جمعی و تکیه بر توانایی های فردی پرداخت. به گفته وی شورای شهر نقشی اساسی در جهت اجرایی کردن مقررات ملی ساختمان دارد و رفع مشکلات فنی حوزه مسکن به همکاری تمام ارگان ها در جهت حرکتی موثر بستگی دارد.