آموزش رویت

ساختمانچی

پروژه ساخت واحدهای مسکن مهر پردیس در سال 1381 شروع شد و طبق وعده های داده شده قرار بود واحدهای این مجموعه در عرض 18 ماه به خریداران تحویل داده شود. از 81 هزار واحد مسکن مهر پردیس بیش از 30 هزار واحد تکمیل و 40 هزار واحد در مرحله نازک کاری به سر می برند. طبق گزارش مسئولین پروژه های زیربنایی شهرک پردیس برروی غلتک افتاده و تمام واحدهایی که فاقد مشکل حقوقی هستند تا پایان سال 98 تکمیل و به متقاضیان تحویل داده خواهند شد. تاخیر در تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر به مسائل زیربنایی و روبنایی مربوط می شود اما با امضای دو تفاهم نامه بین وزارت راه و شهرسازی و دو پیمانکار این مشکل در شرف حل شدن است. با امضای این تفاهم نامه زیرساخت ها، راه سازی، آماده سازی و قطار برقی توسعه یافته و پروسه تحویل واحدهای مسکن مهر پردیس تسریع خواهد یافت.