آموزش رویت

ساختمانچی

یکی از کارشناسان مسکن نظر خود را در مورد دلیل نوسانات قیمت مسکن در هر پنج سال اینگونه اعلام میدارد: سیاست گذاران نگاهی کوتاه مدت به حوزه مسکن داشتند و استراتژی خاصی برای آن در نظر نگرفتند. به طوری که در 40 سال گذشته تاثیر قابل ملاحظه ای از تسهیلات مسکن مشاهده نشده زیرا بحث مسکن به حدی پیچیده و گسترده است که وام های کنونی هیچ تناسبی با آن ندارند.

بیت‌ الله ستاریان گفت: ورود یک یا دو بانک به حوزه مسکن جوابگو نیست و دولت باید تمام بانک ها را ملزم به ارائه تسهیلات مسکن نماید. بنا به گفته وی در شرایطی که 50 هزار فقره تسهیلات برای معاملات مسکن در یک ماه کافی نیست، دولت چگونه قصد دارد سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد. ستاریان افزود: کشور بیش از این تعداد به مسکن نیاز دارد و دولت یا این شرایط را درک نمی کند یا قصد دارد صورت مسئله را کوچک کند.

بنا بر اظهارات این کارشناس مسکن، هنگامی که بخش مسکن با رکود مواجهه می شود، دولت یک سیاست جدید را دنبال می کند اما پس از آنکه این رکود کمی برطرف شد، موضوعات دیگر مورد توجه قرار می گیرند. ستاریان گفت: دولت باید خود را برای ساخت 1.3 میلیون مسکن در سال آماده کند که اینکار به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه نیاز دارد، بر این اساس تمام گزینه های مالی نظیر تسهیلات، صندوق ها و … باید فعال شوند.