آموزش رویت

ساختمانچی

همانطور که در سال گذشته شاهد بودیم از اردیبهشت ماه 97، قیمت مسکن رشد چشمگیری داشت و این افزایش قیمت حجم معاملات را پایین آورد. در فروردین امسال نیز همچنان شاهد این جهش قیمت بودیم و کارشناسان بر این باورند که این وضعیت تا پایان سال ادامه خواهد داشت. هر چند در سال جاری قیمت مسکن به اندازه سال 97 دچار جهش نخواهد شد اما در راستای نرخ تورم پیش خواهد رفت. با صراحت می توان گفت بازار مسکن در رکود به سر می برد و دلیل اصلی این رکود افزایش نرخ ارز و تحریم های جدید آمریکا است.

در حال حاضر شاخص های کلان اقتصادی بر بازار مسکن تاثیرگذارند و نمی توان به بهبود این بازار امید داشت. بنا بر گفته مرتضی عزتی، یکی از اساتید دانشگاه: فشار تورم مانع از انجام معاملات مسکن شده و تقاضا کاهش می یابد زیرا قیمت ها در حال رشد است در حالی که درآمدها افزایش پیدا نکرده اند. از این رو بین عرضه و تقاضا شکافی بزرگ ایجاد شده و کمتر کسی راغب به انجام معاملات می باشد. عزتی اظهار داشت: بازار مسکن تحت تاثیر درآمد افراد و سایر متغیرهاست و تا وقتی تولید ملی افزایش پیدا نکند، این بازار بهبود نخواهد یافت. اگر شرایط رشد اقتصادی فراهم شود مسلماً وضعیت معاملات مسکن سر و سامان می گیرد.