آموزش رویت

ساختمانچی

بیست و سومین نمایشگاه تخصصی جامع صنعت ساختمان اصفهان به عنوان یکی از مهم ترین کانون های تمرکز فعالان در حوزه ساختمان امسال در حالی برگزار خواهد شد، که کشور با شیوع ویروس کرونا و تحریم های اقتصادی رو به رو است. شیوع بیماری کرونا و اهمیت رعایت موارد بازدارنده از یک سو و فشارهای آمریکا بر فعالیت های اقتصادی کشور و افزایش تحریم ها از سوی دیگر بیش تر از هر زمان دیگری توجه به تولیدات داخلی و توان متخصصان را در راس امور قرار داده است.

عکس بیست و سومین نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان

 

این نمایشگاه از تاریخ 31 شهریور الی 4 مهر از ساعت 10 الی 18 برگزار خواهد شد. از تفاوت های این دوره با دیگر دوره ها می توان به برگزاری آن در سایت جدید نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان اشاره کرد. هم چنین با توجه به رکود کسب و کارها به دلیل شیوع ویروس کرونا این نمایشگاه سعی بر آن دارد نقش مهمی به عنوان یک شتاب دهنده در کسب و کارهای تجاری ایفا کند.

در این دوره از نمایشگاه های صنعت ساختمان سعی بر آن شده است تا با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، محیطی مطلوب بین شرکت ها و بازدید کننده ها برای ایجاد روابط طولانی، بازاریابی محصول و ارائه خدمات به مخاطبان فراهم شود. مجموعه ساختمانچی همانند سال های گذشته افتخار همکاری با این نمایشگاه را دارد.