آموزش رویت

ساختمانچی

عکس بهبود ارائه خدمات شهری در شهر جدید پردیسطبق اظهارات مدیر عامل شرکت عمران شهر پردیس, بعد از افتتاح فازهای 8 و 11 شهر جدید پردیس و برخی از واحدهای فاز 5, بعضی از متقاضیان در واحدهای این فازها ساکن شده اند. وی اعلام کرد: شرکت عمران شهر پردیس به منظور حل مسائل و مشکلات مردم در حال راه اندازی واحد خدمات شهری در این شهر جدید میباشد.

سعید غفوری اظهار داشت: دستگاه های مرتبط با شهر پردیس وظایف مخصوص به خود را دارند. وی به مثال احداث مدرسه اشاره نمود و گفت در ساخت مدرسه, آموزش و پرورش موظف به اتصال انشعابات است و این کار را سرعت میبخشد. وی به بحث هزینه های لازم برای این انشعابات اشاره نمود و گفت: با اینکه این موضوع در حیطه کاری ما نیست اما برای تخفیف یا تقسیط مبالغ مورد نیاز آن با دستگاه های خدمت رسان و اجرایی رایزنی هایی را انجام داده ایم.

وی در ادامه افزود: با اینکه منابع مالی ما محدود است اما سعی میکنیم از زمین هایی که داریم برای تهاتر با شهرداری و شورای شهر به منظور ارائه خدمات شهری استفاده کنیم.