آموزش رویت

ساختمانچی

پانزدهمین بزرگداشت روز جهانی شهرسازی با مساعدت دبیرخانه ملي بزرگداشت روز جهانی شهرسازی در آبان ماه امسال در تهران برگزار خواهد شد. در برگزاری این بزرگداشت با شعار شهرسازی، تاب آوري و تغييرات اقليمي ارگان های مختلف از جمله دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه هنر تهران، دانشگاه شهید بهشتی، جامعه مهندسان مشاور ایران، جامعه مهندسین شهرساز، انجمن صنفی دفاتر نوسازی کشور و … همکاری نموده اند. روز جهانی شهرسازی که هر ساله در آبان ماه برگزار می شود فرصتی مناسب برای جامعه شهرسازی کشور است تا تعداد زیادی شرکت کننده دانشگاهی و سازمان های مردمی را به خود وابسته نگه داشته و دغدغه های خود را اعلام و انسجام خود را برای پاسخ به معیارهای اجتماعی ثابت کند.

پانزدهمين بزرگداشت روز جهانی شهرسازی با شعار شهرسازی، تاب آوري و تغييرات اقليمي 97

21 آبان ماه

از ساعت 15 الی 20

عکس بزرگداشت روز جهانی شهرسازی، آبان 97

محل برگزاری: تهران، بزرگراه جلال آل‌ احمد، ابتدای بزرگراه کردستان، تالار ایوان شمس