آموزش رویت

ساختمانچی

نخستن اجلاس مدیران صنعت ساختمان جنوب کشور، اواخر این هفته در شیراز برگزار می شود.

مدیر اجرایی نخستین اجلاس مدیران صنعت ساختمان جنوب کشور، در جمع خبرنگاران گفت: این اجلاس با هدف تبیین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان، روزهای 22 و 23 آبان در مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشگاه شیراز برگزار می گردد.

محمد هادی رسول اف با بیان اینکه در این اجلاس مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی صنعت ساختمان حضور خواهند داشت، افزود: شرکت کنندگان این اجلاس از استان‌های فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد خوزستان خواهند بود.

رسول‌اف بیان کرد: پانل معرفی فرصت های سرمایه گذاری در بافت تاریخی شیراز، شهر سلامت شیراز و تور بازدید از بافت تاریخی شیراز از پانل ها و برنامه های جانبی این اجلاس است.

هم چنین حسین پور اسدی، دبیر اجلاس و عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان فارس، اذعان نمود: هدف از برگزاری این اجلاس هماهنگی و تبیین طرح‌ها جدید دولت در حوزه مسکن، بررسی و ارائه راهکارهای برای رفع موانع موجود در رونق بخش صنعت ساختمان و بررسی وضعیت اقتصادی ساختمان به لحاظ قیمت تمام شده، استفاده از فناوری‌های جدید، انرژی‌های تجدیدپذیر است.

پور اسدی عنوان کرد: نزدیک به 250 شغل به صنعت ساختمان مرتبط است بنابراین رونق گرفتن هرچه بیشتر  بخش ساختمان یعنی رونق گرفتن بخش‌های مختلف جامعه و می‌توان از این طریق فعالین در این حوزه را دچار تحول اقتصادی و اجتماعی کرد.

وی تاکید کرد: قطعا با یک همایش و اجلاس دو روزه به هدف نهایی خودمان نمی‌رسیم و برگزاری این اجلاس شروع کار است و امیدواریم که در آینده نه چندان دور بتوانیم با به کارگیری سیاست‌های درست صنعت ساختمان را از رکود خارج کنیم.

بخوانید!  مسابقه ملی "جُستارنویسی شهری" در شیراز

پوراسدی با بیان اینکه برنامه‌ریزی اجلاس در دو روز انجام شده که روز اول به چالش‌ها و موانع پیش روی رونق صنعت ساختمان، طرح‌های جدید دولت، بافت های ناکارآمد شهری، توسعه شهری و غیره پرداخته می‌شود، گفت: در روز دوم تمرکز اجلاس روی بافت‌های ناکارآمد شهری و بافت‌های فرسوده شهری می باشد و امید است بسته‌‌هایی که در استان‌های جنوبی برای این امر آماده شده توانایی جذب سرمایه‌گذارها را داشته باشد و آن ها را ترغیب کند.

او ادامه داد: خیلی از سرمایه‌گذارها ادعا می‌کنند که بسیاری از قوانین، بخش‌نامه، آیین‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که از بخش دولتی صادر می‌شود جذابیتی برای سرمایه‌گذار ندارد و آن ها را دلسرد می‌کند و یکی از اهداف اصلی ما در این اجلاس بررسی همین موضوع می باشد.