آموزش رویت

ساختمانچی

بنا بر اظهارات معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، مرکز توجه نمایشگاه های عمومی بیشتر بر روی کالاست و جنبه علمی و پژوهشی آن ها نادیده گرفته می شود اما نمایشگاه نما و پوشش های ساختمانی مخاطبان خاص خود را دارد که معماران و شهرسازان می باشند. وی یکی از ویژگی های این نمایشگاه که از تاریخ 26 الی 29 شهریور ماه در اصفهان برگزار می شود را دانش و فناوری روز دانست و گفت: در این نمایشگاه رویکردهای جدید در عرصه نما به نمایش گذاشته می شوند، لذا فرصتی مناسب برای معماران فراهم می شود تا با تکنولوژی های نوین معماری و پوشش های جدید آشنا شوند.

دکتر حسینی‌نیا این نمایشگاه را فضایی مناسب برای کسب و کار و رونق اقتصاد و تولید دانست زیرا گرایش افراد نسبت به محصولات تولید شده بر اساس دانش و فرهنگ ایرانی بیشتر بوده و مطمئناً این قضیه حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را تحت پوشش قرار خواهد داد. وی گفت: شهر هوشمند نیازمند همگام سازی معماری و شهرسازی با نسل جدید است، لذا رویکردی جدید از معماری و پوشش های ساختمانی گذشتگان که فرهنگ و اصالت معماری ایرانی را به تصویر می کشد الزامی می باشد.

وی جذب مخاطب را یکی از ویژگی های نمایشگاه پوشش های ساختمانی اصفهان دانست و اظهار کرد: اگر این نمایشگاه دستاوردهای نوین و تکنیکی در حوزه ساختمان را در معرض دید علاقمندان قرار دهد، تاثیر بسزایی در تحول سازه ها خواهد گذاشت. بنا بر اظهارات وی هنگامی که فرد در یک مکان قرار می گیرد آن را ارزیابی می کند و با توجه به نظر مثبت یا منفی خود واکنش نشان می دهد که این واکنش همان رفتار وی در محیط را شکل می دهد. به همین دلیل اگر نمای ساختمان ها و محیط شهری چشم نواز بوده و آرامش را منتقل کند رفتار اجتماعی مناسب و مثبت نمود پیدا می کند، در مقابل هر گونه عدم توازن یا استفاده از رنگ های نامتناسب منجر به رفتارهای بد اجتماعی خواهد شد.