آموزش رویت

ساختمانچی

بنا بر گفته مدیر کل دفتر مقررات ملی ساختمان نتایج دومین دوره آزمون های ورود به حرفه مهندسان که در بهمن ماه 97 برگزار گردید، در روز پنچ شنبه 26 اردیبهشت امسال اعلام می شود. شرکت کنندگان در این آزمون می توانند نتایج را بر روی سایت آزمون های ورود به حرفه مهندسان رویت کنند. تعداد شرکت کنندگان در دومین دوره آزمون نظام مهندسی بهمن ۹۷ بالغ بر 147917 نفر بود. این آزمون با هدف نظم بخشیدن به عملکرد بخش خصوصی در صنعت ساختمان برگزار گردیده و داوطلبان با نهایت دقت انتخاب خواهند شد.

پس از اعلام نتایج آزمون نظام مهندسی، داوطلبان به مدت 10 روز وقت دارند تا اعتراض خود را اعلام نمایند. بعد از بررسی اعتراضات و پاسخ نامه ها نتایج نهایی آزمون در آخر اردیبهشت و یا اول خرداد امسال اعلام خواهد شد. علاوه بر آن پس از اعلام نهایی نتایج و معرفی اسامی پذیرفته شدگان، لیست نهایی اسامی تفکیک شده و به سازمان های نظام مهندسی استان ها ارسال می شود. لازم به ذکر است که تاریخ اعتراض به نتایج آزمون نظام مهندسی بهمن ۹۷ حداکثر تا 11 خرداد 98 است. 

برای اطلاع از نتایج آزمون و دریافت اسامی پذیرفته شدگان به سایت زیر مراجعه نمائید:

inbr.ir