آموزش رویت

ساختمانچی

نتایج آزمون نظام مهندسی که در مهر ماه 98 برگزار گشت در 20 آذر اعلام شد و نتایج آزمون معماری طراحی که سوالات برای این گروه از داوطلبان به صورت تشریحی است، دی ماه به صورت اینترنتی در سایت inbr.ir منتشر می شود.

پس از وارد شدن به سایت inbr.ir و انتخاب نتايج آزمون ورود به حرفه مهندسان مهر 98 می توانید به سه روش وارد سامانه شده و نتایج را ببینید. در روش اول به نام خانوادگی، شماره شناسنامه و سال تولدتان نیاز هست. در روش دوم با داشتن شماره ملی، شماره شناسنامه و سال تولد وارد سامانه شده و در روش سوم برای ورود به سامانه شماره شناسنامه، شماره داوطلبی و سال تولد لازم می باشد.