ads soheil-brick

برای خروج، دکمه Esc را بزنید

شهرسازی

طراحی شهری چیست؟

طراحی شهری به سازمان دهی فضاهای مختلف شهری و روستایی گفته می شود. این نوع طراحی به ایجاد مکان های…