کف کاذب چیست؟

کف کاذب چیست؟

مسلماً بارها نام سقف کاذب را شنیده اید اما آیا تاکنون به این فکر کرده اید که کف کاذب نیز وجود دارد؟ همانطور که می…