انواع سازه نگهبان

انواع سازه نگهبان

در نوشته های پیشین ساختمانچی به معرفی گودبرداری و نکات مهم در اجرای آن پرداختیم. همانطور که می دانید گودبرداری به حفاری به منظور ساخت…