فایبر سمنت چیست؟

فایبر سمنت چیست؟

فایبرسمنت که با نام سمنت برد نیز شناخته می شود صفحات سیمانی هستند که در آن ها از الیاف استفاده شده و ترکیبی از سیمان…