وضعیت کنونی بازار مسکن

وضعیت کنونی بازار مسکن

یکی از اعضای هیات کمیسیون عمران مجلس اصلی ترین علت افت قیمت مسکن را کاهش معاملات اعلام کرد. بنا به گفته وی در چند ماه…