واتر استاپ و انواع آن

واتر استاپ و انواع آن

واتر استاپ یا آب بند (water stop) به المانی گفته می شود که در سازه های بتنی مورد استفاده قرار گرفته و هدف از به…