پاور ژل چیست؟

پاور ژل چیست؟

پاورژل را می توان نسل جدیدی از افزودنی های بتن معرفی کرد. آن چه که در ترکیب این ماده به کار می رود، میکروسیلیس، فوق…