مسکن دولتی و نقطه ضعف مکمل آن

مسکن دولتی و نقطه ضعف مکمل آن

در ابتدای هفته دولت و در مراسم آغاز ساخت 110 هزار واحد مسکونی، رئیس جمهور از ساخت 400 هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی، خبر…