طرح های توسعه شهری

طرح های توسعه شهری

با توجه به توسعه ی روز افزون شهر ها و جلوگیری از رشد بی رویه و بی قاعده آن ها، طرح های بسیاری برای توسعه…

طراحی شهری چیست؟

طراحی شهری چیست؟

طراحی شهری به سازمان دهی فضاهای مختلف شهری و روستایی گفته می شود. این نوع طراحی به ایجاد مکان های مختلف می پردازد و طراحی…

مبلمان شهری چیست؟

مبلمان شهری چیست؟

شهر مکانی مملو از جمعیت است و باید از تجهیزات و امکاناتی برخوردار باشد که نیاز شهروندان را پاسخ دهد. فضای هر شهر متناسب با…

مشهورترین المان های شهری جهان

مشهورترین المان های شهری جهان

در دنیای شلوغ و پرهیاهوی امروزی، شهرها آکنده از عناصر نامتناسب، تشویش برانگیز و آشفته هستند و زندگی در میان این همه آشفتگی نیاز شهروندان…