آخرین مهلت ثبت اعتراض مسکن ملی

آخرین مهلت ثبت اعتراض مسکن ملی

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از پایان فرصت اعتراض یا انصراف در طرح اقدام ملی در پایان امروز ۱۴ اسفندماه ۹۸ خبر…