چوب در طراحی داخلی

چوب در طراحی داخلی

چوب نه تنها متریالی بسیار مهم  در ساخت و ساز است بلکه از آن در طراحی داخلی و معماری نیز به وفور استفاده می شود….

چوب، عنصری ایده آل در معماری

چوب، عنصری ایده آل در معماری

یکی از ابتداعی ترین مصالحی که از گذشته تا امروز مورد استفاده بشر قرار گرفته است چوب می باشد. چوب از جمله مصالح طبیعی است…