هواساز و کاربرد آن

هواساز و کاربرد آن

همانطور که می دانید تهویه هوا یک نیاز اساسی برای ساختمان به شمار می آید و این روزها با توجه به گرم شدن زمین بیش…

سیستم تهویه هوشمند VRF

سیستم تهویه هوشمند VRF

در دنیای مدرن امروزی به دلیل کاهش منابع انرژی، صرفه جویی در مصرف آن به یکی از اولویت ها و هدف های اصلی در کشورهای…