مدیریت ساخت چیست؟

مدیریت ساخت چیست؟

مدیریت ساخت و ساز عبارت است از برنامه ریزی کلی، هماهنگی و کنترل روند ساخت و ساز از ابتدا تا انتها. هدف از این نوع…

مراحل مدیریت بحران

مراحل مدیریت بحران

مدیریت بحران در صنعت ساخت و ساز یک بخش بسیار مهم در برنامه ریزی پروژه محسوب می شود. خطرات و بحران های مختلفی ممکن است…

گواهینامه مدیریت پروژه

گواهینامه مدیریت پروژه

همانطور که شاهد هستید سالیانه هزاران پروژه ساختمانی در سراسر دنیا مدیریت و هدایت می شوند و پرداخت هزینه به مجریان و مدیران بر اساس…

مدیریت بحران چیست؟

مدیریت بحران چیست؟

یادگیری اینکه چگونه می توان در پروژه های ساختمانی مدیریت بحران را انجام داد کمی پیچیده به نظر میرسد اما واقعیت چنین نیست. هر پروژه…