تارم و انواع آن

تارم و انواع آن

طراحی محوطه باغ یا ویلا یکی از مسائلی است که این روزها توجه ویژه بدان معطوف می گردد. فضای محوطه محیطی مناسب برای خلق ایده…

معماری منظر چیست؟

معماری منظر چیست؟

معماری منظر به شاخه ای از معماری گفته می شود که به منظور فراهم نمودن آسایش و راحتی برای انسان به سازماندهی زمین و ساختمان…