%عکس - درصد معاملات مسکن در مناطق مختلف تهران

درصد معاملات مسکن در مناطق مختلف تهران

kianborna

%عکس - درصد معاملات مسکن در مناطق مختلف تهرانرشد معاملات در بافت های فرسوده شهر تهران نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش یافته است. خانه های فرسوده بیشتر در مناطق 11 و 12 تهران قرار دارند اما طبق آمار بدست آمده تعداد معاملات مسکن در این مناطق نسبت به سایر مناطق شهر پایین تر است و این امر حاکی از لزوم بهسازی و نوسازی در این مناطق میباشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که رئیس جمهور موضوع نوسازی بافت های قدیمی را در ارجعیت قرار داده و بخش های فرسوده باید قطعه قطعه بازسازی و نوسازی شوند. طبق اظهارات وی افرادی برای سرمایه گذاری در نوسازی بافت های فرسوده آمادگی دارند و برای انجام این کار نیاز زیادی به بودجه دولت نیست. طبق آمار, از تاریخ یکم تا بیست و ششم مهر امسال حدود 117 واحد فرسوده در مناطق 11 و 12 تهران معامله شده اند.

آمارها حاکی از رشد 50 درصدی ساخت و ساز در مناطق فرسوده تهران میباشد و ما شاهد افزایش 13 درصدی قیمت مسکن در منطقه 12 تهران در تیر ماه امسال بودیم. علاوه بر آن صدور پروانه های ساخت در مناطق 11 و 12 این شهر 56 درصد افزایش داشته است.

در شهریور ماه امسال از بین 22 منطقه ی شهر تهران بیشترین سهم معاملات مسکن مربوط به منطقه 5 با 16.9 درصد میباشد. در کل 73.6 درصد از معاملات مسکن در تهران در مناطق ۵، ۴، ۲، ۸، ۱۴، ۷، ۱۰، ۱، ۳ و ۱۵صورت گرفته است و 26.4 درصد مربوط به سایر مناطق میباشد.