بحث جالبی هم درباره زیبا شناسی سقف های وافل وجود داره
سقف وافل چشم ها را جلب می کنه و نگاه ها را به سمت بالا می کشه تا اتاق را به اندازه ای بزرگتر نشان دهد. به این ترتیب، آنها می توانند خانه ها را بزرگتر جلوه بدهند و از این طریق ارزش ساخت ملک را افزایش می دهند. علاوه بر این، آنها دارای زیبایی شناسی عالی هستند، تا جائیکه می توانند ارزش خانه را در بازار املاک و مستغلات افزایش دهند.