گلدان هوشمند رو قبلا شنیده بودم. مطالب جالبی بود خداقوت